Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Giải Trí

[Infographic] Người siêu giàu ở đâu trên thế giới?

Trong những thập kỷ gần đây, tình trạng nghèo đói cùng cực giảm đáng kể và hàng triệu người gia nhập hàng ngũ những người thuộc tầng lớp trung lưu, đặc biệt ở Trung Quốc.