Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Chuyển động doanh nghiệp

Hải Phát lấy tiền đâu để làm các dự án BT nghìn tỷ?

Trong vài năm gần đây, Hải Phát Invest nổi lên là một doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất “khủng”. Tham vọng sở hữu quỹ đất lớn sau khi đưa cổ phiếu lên sàn, doanh nghiệp này đang triển khai nhiều dự án BT có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Thế nhưng, tham vọng quỹ đất khủng của doanh nghiệp dường như đang gặp khó khăn.