Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Chuyển động doanh nghiệp

Điểm danh loạt doanh nghiệp bất động sản có dòng tiền âm trong nửa đầu năm 2019

Qua thống kê có thể thấy dòng tiền kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bất động sản âm chủ yếu do khoản phải thu và hàng tồn kho ngày càng "phình to" dù doanh thu và lợi nhuận của nhiều đơn vị vẫn liên tục tăng trưởng.