Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Masan chốt danh sách 79 lao động được quyền mua cổ phiếu thưởng giá siêu rẻ

26/05/2018 07:24 | Chứng khoán

Masan chốt danh sách 79 lao động được quyền mua cổ phiếu thưởng giá siêu rẻ

Ngày 23/5 vừa qua, CTCP Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) đã công bố Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua hoạt động phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và danh sách 79 người lao động được quyền mua.

Theo đó, dự kiến Công ty sẽ phát hành tối đa 5.786.869 cổ phiếu mới để thưởng cho người lao động, tương đương 0,5% tổng số vốn điều lệ của Công ty (11.573 tỷ đồng).

Giá bán cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/CP, thấp hơn rất nhiều so với mức giá hiện nay của cổ phiếu MSN trên thị trường chứng khoán, cụ thể là khoảng 85.000 đồng/CP.

Tuy nhiên, đối tượng dự kiến phát hành chỉ bao gồm: nhân viên công ty, các công ty con, công ty thành viên có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân bổ, sẽ là 30-50% cho người lao động mang lại giá trị cho công ty bao gồm hiệu quả kinh doanh, sáng kiến…; 10-30% phân bổ cho người lao động có các sáng kiến phát triển kinh doanh bao gồm xây dựng quan hệ đối tác nhà đầu tư dài hạn..; 10-20% được phân bổ cho vị trí công tác và trách nhiệm công việc.

Số cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy hoặc phân phối tiếp cho các đối tượng phát hành đã được lựa chọn với giá phát hành cũng là 10.000 đồng/CP.

Thời gian phát hành dự kiến thực hiện trong tháng 6 hoặc tháng 7/2018 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó Masan Group cũng đã chốt danh sách 79 người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP lần này.

Được biết, kết thúc năm 2017, doanh thu hợp nhất của Masan Group ghi nhận 38.980 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.138 tỷ đồng, giảm lần lượt 13,5% và 6,9% so với năm trước. 

Theo Masan, doanh thu năm 2017 của Công ty sụt giảm phần lớn do doanh thu mảng chăn nuôi heo và sản xuất thức ăn chăn nuôi là mảng chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của tập đoàn này, giảm 23% trong năm qua.

Bên cạnh đó, ngành thực phẩm và đồ uống của Masan cũng ghi nhận doanh thu giảm 9%.Trong ba ngành hàng thực phẩm và đồ uống có quy mô lớn nhất của Masan, doanh thu mảng gia vị giảm 11%, mảng thực phẩm tiện lợi giảm 1%, trong khi doanh thu mảng đồ uống không cồn tăng 24,5%.

Với kết quả này, Masan chỉ hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 97% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra cho năm 2017.

Tại ĐHĐCĐ năm 2018, Masan Group đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu doanh thu thuần đạt từ 45.000-47.000 tỷ đồng (2 mức dự báo thấp và cao), tỷ lệ tăng trưởng 20-25% so với 2017; lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty là 3.400-4.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10-30% so với 2017; lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty sau khi trừ các khoản thu nhập bất thường là 3.400-4.000 tỷ đồng, tăng trưởng 55-80% so với 2017.

Theo  Ánh Phượng / Báo Thời Đại