Liên hệ quảng cáo: 0931 07 8886

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 24 - 30/9

23/09/2018 10:53 | Chứng khoán

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 24 - 30/9

Một số doanh nghiệp chốt quyền tỷ lệ cao như ST8 trả 15%, THG 12%, KDF và VDL cùng 10%..

Tuần này, 22 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng tiền và cổ phiếu.

Công ty Siêu Thanh (Mã: ST8), niêm yết HOSE chuyên buôn bán máy móc, vật tư thiết bị công nghiệp chốt quyền cao nhất tuần, tỷ lệ 15% bằng tiền.

KIDO Foods (Mã: KDF) chốt quyền 10% bằng tiền, ngày chi trả 25/10. Siam Brothers Việt Nam (Mã: SBV) và Nhựa Đông Á (Mã: DAG) cùng trả cổ tức 5% bằng tiền.

Một số doanh nghiệp khác cũng chốt quyền cổ tức tỷ lệ cao như Xây dựng Tiền Giang (Mã: THG) 12% bằng tiền; Thực phẩm Lâm Đồng (Mã: VDL) 10% bằng tiền; Địa chính Hà Nội (DCH) tỷ lệ 11,33% bằng tiền...

Sau đây là chi tiết lịch chốt quyền cổ tức tuần.

Theo Khổng Chiêm/ Người đồng hành