Hotline và Quảng cáo: 0931 07 8886

Chính sách

Nghiên cứu nâng thuế giao dịch bất động sản tại nhiều địa phương

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Xây dựng cho biết, sẽ nghiên cứu việc bổ sung chính sách thuế (có thể đề xuất điều chỉnh thuế giao dịch bất động sản) để góp phần bình ổn thị trường, chống đầu cơ.