Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Chính sách

Bất ngờ đề xuất cho phép người nước ngoài mua condotel

Khi hành lang pháp lý chưa rõ ràng, nhiều chuyên gia đề xuất cho người nước ngoài được sở hữu condotel ở Việt Nam.