Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Tin mới: Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

01/08/2016 09:17 | Chứng khoán

Tin mới: Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

TNNĐ- FCN, VFG, SD5, PMC, MCP, COM, HHA, CH5, IHK, SDV vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền.

 

>>> Hòa Phát sắp trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 30% trong tháng 9 tới

>>> Cổ phiếu cần quan tâm ngày 1/8

CTCP Fecon (FCN): ngày 9/8/2016 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 9/9/2016.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 24/8/2016.

CTCP Sông Đà 5 (SD5): Ngày 9/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 9/9/2016.

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 22/8/2016.

CTCP In và Bao Bì Mỹ Châu (MCP): Ngày 15/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% trong đó trả cổ tức đợt 2/2015 tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện 31/8/2016.

CTCP Vật tư – Xăng Dầu (COM): Ngày 12/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 26/8/2016.

CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA): ngày 11/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức 6 tháng đầu năm 2016 tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thơi gian thực hiện 23/8/2016.

CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội (CH5 – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 12/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thực hiện 25/8/2016.

CTCP In Hàng không (IHK – UpCOM): Ngày 15/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 14,5% (01 cổ phiếu nhận 1.450 đồng). Thời gian thực hiện 30/8/2016

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (VGC – UpCOM): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thực hiện 15/9/2016.

CTCP Dịch vụ Sonadezi (SDV – UpCOM): Ngày 9/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 19/8/2016.

Theo Thạch Lâm

Trí thức trẻ