Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Thái Nguyên muốn gộp dự án nâng cấp QL 37 vào BOT Thái Nguyên - Chợ Mới

05/11/2017 18:03 | Đầu tư

Thái Nguyên muốn gộp dự án nâng cấp QL 37 vào BOT Thái Nguyên - Chợ Mới

- UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị chỉ thu phí đối với các phương tiện trên địa bàn huyện Đại Từ sau khi hoàn thành nâng cấp Quốc lộ 37.

 


Dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới vẫn chưa được thu phí dù đã được nghiệm thu nửa năm


Trong một văn bản ngày 28/10 gửi Bộ Giao thông Vận tải, Liên danh Cienco4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc cho biết UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị liên danh này đầu tư bổ sung nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 37 đoạn Km139 - Km172+800 từ đường cấp IV lên thành đường cấp III, dài khoảng 24 km với kinh phí khoảng 200 tỷ đồng.

Liên danh Cienco4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc là chủ đầu tư dự án ĐTXD tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp Quốc lộ 3 (gọi tắt là dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới).


Văn bản ngày 28/10 cũng cho biết UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị chỉ thu phí đối với các phương tiện trên địa bàn huyện Đại Từ sau khi hoàn thành nâng cấp Quốc lộ 37.

Dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới có tổng mức đầu tư 2.746 tỷ đồng, gồm xây mới tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới dài 39,63 km và cải tạo tuyến Quốc lộ 3 hiện tại dài 25 km.

Công trình được khởi công tháng 9/2014 và thông xe kỹ thuật vào tháng 3/2017, được Hội đồng nghiệm thu của Bộ Giao thông Vận tải nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 18/5/2017.

Tuy nhiên chủ đầu tư đến nay vẫn chưa thể tiến hành thu phí do nhiều người dân phản đối, cho rằng trạm đặt sai vị trí và giá phí cao.

Trong văn bản gửi Bộ GTVT ngày 28/10, Liên danh Cienco4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc đã trình phương án giảm từ 50 - 100% phí qua trạm cho người dân địa phương và kiến nghị được sớm tiến hành thu phí để hoàn vốn.

Theo liên danh nhà đầu tư, nếu bổ sung nâng cấp Quốc lộ 37 theo đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên (kết hợp phương án giảm phí nêu trên) và có thu phí các phương tiện huyện Đại Từ thì thời gian hoàn vốn tăng từ 16 năm 1 tháng (theo hợp đồng) lên 20 năm 7 tháng.

Nếu không bổ sung nâng cấp Quốc lộ 37 và không thu các phương tiện huyện Đại Từ thì thời gian hoàn vốn sẽ là 20 năm 6 tháng.

Theo Nghi Điền
Nhà Đầu Tư 

Link nguồn: http://www.nhadautu.vn/thai-nguyen-muon-gop-du-an-nang-cap-ql-37-vao-bot-thai-nguyen--cho-moi-d4185.html