Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Phú Tài (PTB): Trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 30%; sẽ phát hành cp chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 35.000 đồng

20/03/2017 21:15 | Chứng khoán

Phú Tài (PTB): Trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 30%; sẽ phát hành cp chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 35.000 đồng

- Phú Tài dự kiến phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% và cổ phiếu ESOP tỷ lệ 5%. Giá chào bán 35.000 đồng/cổ phiếu.

 

CTCP Phú Tài (mã chứng khoán PTB) vừa tổ chức họp ĐHCĐ

thường niên năm 2017 vào ngày 19/3 vừa qua. Đại hội đã thông

qua tất cả các tờ trình gửi đến Đại hội.


Kết quả kinh doanh năm 2016

Năm 2016, Phú Tài đạt 3.407 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với doanh thu đạt được năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 337,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu về 278,2 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với lợi nhuận đạt được năm 2015.

Lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 264,8 tỷ đồng. EPS cao ngất ngưởng 11.217 đồng.

Với kết quả đạt được đó, ĐHCĐ đã thông qua tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, trong đó dự kiến dùng gần 158 tỷ đồng bổ sung vốn chủ sở hữu, 38,6 tỷ đồng trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, và dùng hơn 64,8 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 30%.

Đối với cổ tức, Phú Tài quyết định chi 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

 

>>> Traphaco trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% cho năm 2016 và sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%

- Năm 2017, Traphaco đặt mục tiêu 2.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 242 tỷ đồng.

 

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

ĐHCĐ công ty cũng thông qua phương án phát hành 21,6 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 20%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2016. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Kế hoạch năm 2017

Kế hoạch năm 2017, Phú Tài đặt mục tiêu đạt 4.661 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 37% so với doanh thu đạt được năm 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 424 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó đặt chỉ tiêu cho công ty mẹ đạt 2.343 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận khoảng 374 tỷ đồng.

Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP giá 35.000 đồng/cp.

Bên cạnh đó, ĐHCĐ cũng thông qua việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 20%. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu 35.000 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời cũng phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty với tỷ lệ 5%; giá chào bán 35.000 đồng/cổ phần. Cả 2 loại này sẽ phát hành khi công ty thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

Hiện trên thị trường, giá cổ phiếu PTB đang giao dịch quanh mức 134.000 đồng/cổ phiếu. Giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP chỉ bằng khoảng 1/4 thị giá cổ phiếu PTB hiện tại.


Diễn biến giá cổ phiếu PTB trong 6 tháng gần đây.


Theo Nam Hà
Báo Trí thức trẻ

 

Link nguồn: http://ttvn.vn/kinh-doanh/phu-tai-ptb-tra-co-tuc-nam-2016-ty-le-30-se-phat-hanh-cp-chao-ban-cho-co-dong-hien-huu-gia-35-000-dong-420172031446254.htm