Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

14/12/2016 09:02 | Chứng khoán

Lịch chốt quyền nhận  cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

- SAB, VLC, HCM, HMH, SPS, DRL, SJE vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

 

 

Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SAB): Ngày 27/12/2016 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thực hiện 10/1/2017.

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (VLC): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 6,5% (01 cổ phiếu nhận 650 đồng). Thời gian thực hiện 26/12/2016.

CTCP Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HCM): Ngày 28/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 12/1/2017.

CTCP Hải Minh (HMH): Ngày 28/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 12/1/2017.

CTCP Thủy điện – điện lực 3 (DRL): Ngày 3/1/2017 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 19/1/2017.

CTCP Sông Đà 11 (SJE): Ngày 26/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 6/1/2017.

CTCP Dịvh vụ Dầu khí Sài Gòn (SPS – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 27/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện 16/1/2017.

Đồng thời SPS cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh và ký phụ lục 2 hợp đồng kinh tế.

 

>>> [Infographic] Ly bia Sabeco hay bình sữa Vinamilk?

>>> Cổ đông chứng khoán HSC tiếc ngẩn ngơ nhìn cổ phiếu Sabeco tăng trần

 

 

Theo Thạch Lâm
Trí Thức Trẻ

Link nguồn: http://ttvn.vn/kinh-doanh/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-7-doanh-nghiep-42016141282138293.htm

Video
  • Bản tin Tạp chí kinh tế cuối tuần 14.04.2018. Nguồn VTV
  • Bản tin Tài chính kinh doanh tối 13.04.2018
  • Bản tin Tài chính kinh doanh Truyền hình Việt Nam sáng 30.03.2018
  • Bản tin Tạp chí Kinh tế cuối tuần 31.03.2018
  • Bản tin Tài chính kinh doanh sáng 13.04.208. Nguồn: VTV