Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Hoàng Anh Gia Lai, doanh thu bán bò giảm 611 tỷ đồng, quý III lỗ thêm 77 tỷ đồng

03/11/2016 20:40 | Doanh nghiệp

Hoàng Anh Gia Lai, doanh thu bán bò giảm 611 tỷ đồng, quý III lỗ thêm 77 tỷ đồng

-CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 với kết quả doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 1.254 tỷ đồng, giảm 914 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Trong đó, doanh thu bán bò trong kỳ giảm 611 tỷ đồng, tương ứng giảm 44% từ 1.379 tỷ đồng trong quý III/2015 xuống 768 tỷ đồng trong quý III/2016; doanh thu từ các sản phẩm đường giảm 141 tỷ đồng từ 233 tỷ đồng xuống còn 92 tỷ đồng; doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa trong kỳ giảm 138 tỷ đồng từ 238 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng.

Tương ứng với biến động của doanh thu, giá vốn hàng bán trong quý này giảm 463 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 1.068 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng giảm 451 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 73 tỷ đồng, đạt 240 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động tài chính tăng 47% so với cùng kỳ, lên 405 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay với hơn 377 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2016 âm hơn 77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 429,49 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng,C ty ghi nhận 4.911 tỷ đồng doanh thu thuần, lỗ sau thuế tiếp tục tăng lên 1.268 tỷ đồng. Trước đó tại ĐHCĐ thường niên, Tập đoàn đặt kế hoạch lỗ sau thuế 1.191 tỷ đồng trong năm nay, trong đó mục tiêu không lỗ thêm trong nửa cuối năm.

 


Theo Tinnhanhchungkhoan.vn