Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Hà Nội sẽ chuyển đổi 270,98ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

20/10/2016 13:56 | Tin tức

Hà Nội sẽ chuyển đổi 270,98ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

- Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 270,98ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

 

Ảnh minh họa


Trong nội dung Công văn số 5937/UBND-ĐT, ban hành ngày 17/10, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện Văn bản số 1698/TTg-KTN ngày 28/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1698/TTg-KTN ngày 28/9/2016 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1698/TTg-KTN, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Trước đó, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 270,98ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Theo M.L
Thoibaonganhang.vn