Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Hà Nội "chốt" giá đất bồi thường ở quận Hoàng Mai

20/06/2016 09:16 | Chính sách

Hà Nội

TNNĐ- Lãnh đạo Hà Nội vừa chốt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn từ đầm Hồng – Quốc lộ 1A tại phường Định Công, Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

>>> Hà Nội dồn dập siết thuế doanh nghiệp


Giá đất bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đầu tư xây dựng đường 2,5 đoạn từ đầm Hồng - QL 1A cao nhất 48.62 triệu đồng/m2. (Ảnh minh họa/Vietnamnet)

Theo đó, hệ số, đơn giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB cụ thể như sau:

Đường Định Công

Vị trí 1 đường Định Công: hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường; hỗ trợ GPMB là 1,87 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Tương ứng với giá đất là: 48,62 triệu đồng/m2.

Vị trí 2 đường Định Công: hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB là 1,94 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định sô 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Tương ứng với giá đất (làm tròn số) là: 28,246 triệu đồng/m2.

Vị trí 3 đường Định Công: hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB là 1,91 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBNDTP. Tương ứng với giá đất (làm tròn số) là: 22,844 triệu đồng/m2.

Vị trí 4 đường Định Công (xác định theo giá đất vị trí 3): hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bối thường, hỗ trợ GPMB là 1,91 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBNDTP. Tương ứng với giá đất (làm tròn số) là: 22,844 triệu đồng/m2.

Đường Định Công – Lê Trọng Tấn (ven sông)

Vị trí 1 đường Định Công – Lê Trọng Tấn (ven sông): hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ GPMB là 1,83 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Tương ứng với giá đất là: 40,26 triệu đồng/m2.

Vị trí 2 đường Định Công – Lê Trọng Tấn (ven sông): hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ GPMB là 2 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Tương ứng với giá đất là: 25,8 triệu đồng/m2.

Vị trí 4 đường Định Công – Lê Trọng Tấn (ven sông) (tính theo giá đất vị trí 3): hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ GPMB là 1,99 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Tương ứng với giá đất là: 20,577 triệu đồng/m2.

Đường Định Công Hạ

Vị trí 2 đường Định Công Hạ: hệ số điệu chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ GPMB là 1,97 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Tương ứng với giá đất là: 21, 709 triệu /m2.

Vị trí 3 đường Định Công Hạ (tính theo giá đất vị trí 3): hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ GPMB là 1,94 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Tương ứng với giá đất là: 16, 808 triệu đồng/m2.

Vị trí 4 đường Định Công Hạ (xác định giá đất theo vị trí 3): hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn bồi thường, hỗ trợ GPMB là 1,94 lần so với giá đât ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Tương ứng với giá đất là: 16,808 triệu đồng/m2.

Giá bán nhà tái định cư thực hiện theo chính sách giá quy định tại thời điểm phê duyệt phương án.

>>> Hà Nội: Khu vực nội đô có 2 vị trí được phép xây cao ốc hơn 39 tầng

Theo Báo Thời Đại điện tử