Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

Các dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào “tầm ngắm” thanh tra 2017

10/01/2017 10:11 | Tin tức

Các dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào “tầm ngắm” thanh tra 2017

- Các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: dệt nhuộm, hóa chất, luyện kim, giấy, bột giấy, tinh bột sắn, cao su, mía đường, nhiệt điện... ngành tài nguyên môi trường sẽ tập trung thanh tra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 60/BTNMT-TTr gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các cấp, đơn vị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường năm 2017.

Theo đó, trong lĩnh vực đất đai, ngành tài nguyên và môi trường sẽ thực hiện các nội dung theo “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sẽ được ngành

tài nguyên môi trường tập trung thanh tra trong năm 2017.


Cụ thể, thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của các cấp, trọng tâm là các thủ tục thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký lần đầu và đăng ký biến động đất đai, cấp sổ đỏ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Trong năm 2017, ngành tài nguyên và môi trường sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: dệt nhuộm, hóa chất, luyện kim, giấy, bột giấy, tinh bột sắn, cao su, mía đường, thuộc da, nhiệt điện...

Cùng với đó, Bộ cũng sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguồn thải lớn từ 200 m3/ngày đêm trở lên, trừ các đối tượng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra trong năm 2016.

Trong lĩnh vực địa chất khoáng sản, ngành tài nguyên và môi trường sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong công tác quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, sẽ thanh tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, xả thải vào nguồn nước của một số tổ chức, cá nhân.

Thanh tra việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông và một số hồ chứa thủy điện, thủy lợi (không thuộc quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng ban hành).

>>> Thanh tra nhiều "đại gia" bất động sản

- Theo thông tin từ Thanh tra Bộ Xây dựng, trong thời gian tới sẽ thanh tra nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn. Đây là cuộc thanh tra định kỳ theo kế hoạch của Bộ Xây dựng.

 

 


Theo Minh Thư
Báo InfoNet

Link Nguồn: http://infonet.vn/cac-du-an-nguy-co-gay-o-nhiem-moi-truong-vao-tam-ngam-thanh-tra-2017-post218677.info