Lịch chốt quyền trả cổ tức của 19 doanh nghiệp

11/02/2018 21:14
- Đáng chú ý có công ty Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 100%.


Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/3/2018.

CTCP Miền Đông (MDG): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào 8h30ph ngày 28/4/2018.

Tổng CCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI): ngày 12/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 1/3/2018.

CTCP Vimeco (VMC): Ngày 28/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 100% (01 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/4/2018. Đồng thời Vimeco cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến vào 30/3.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 20/3/2018. Đồng thời Vạn Phát Hưng cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 15% băng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 4% và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 4/5/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST – UpCOM): Ngày 5/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 100% (01 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/3/2018.

CTCP Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP): Ngày 28/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT - UpCOM): Ngày 5/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/3/2018.

CTCP Sách và thiết bị trường học Long An (LBE): Ngày 12/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 4/4/2018.

CTCP Thủy sản Mê Kong (AAM): Ngày 22/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 16/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 16/3/2018.

CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA): Ngày 21/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2012, 2013, 2014 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/3/2018.

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục tại Hà Nội (EID): Ngày 2/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 9/4/2018 Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 26/4/2018.

CTCP Cơ khí chế tạo Hải Phòng (CKH - UpCOM): Ngày 22/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 2/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào 31/3/2018.

CTCP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI): Ngày 12/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 26/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào 16/4/2018.

CTCP Dịch vụ Xuất bán giáo dục Hà Nội (EPH – UpCOM): Ngày 8/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/3/2018.

Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP (HUG – UpCOM): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Tập đoàn tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 9/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). thời gian thanh toán 29/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên dự kiến vào 24/3/2018.

 

 


Theo Mai Nguyễn
Tri thức trẻ
Link nguồn: http://ttvn.vn/kinh-doanh/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-cua-19-doanh-nghiep-4201811282429101.htm


 

Tags: doanh nghiệp, Bia Sài Gòn, cổ tức,

Trang Tin Nhanh Nhà Đất giữ bản quyền nội dung trên website này

Giấy phép số: 3555/GP-TTĐT, do Sở TT&TT Hà Nội cấp.

Ghi rõ nguồn "Tinnhanhnhadat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Các trang ngoài sẽ được mở ra cửa sổ mới, Tinnhanhnhadat.vn không chịu trách nhiệm

về thay đổi nội dung các trang ngoài.

Mọi thắc về nội dung, bài viết, vui lòng liên hệ qua Email:  [email protected]

Đường thoại: 091 368 1886